Doneer online een (eenmalige) bijdrage!

Het maken van goede muziek is kostbaar. Er moeten instrumenten worden aangeschaft, er moet ruimte worden gehuurd waar kan worden gerepeteerd en geconcerteerd, etc. De leden van l’Echo des Montagnes dragen zelf een belangrijk deel van die kosten.

Voor bijzondere dingen of voor tegenvallers is die bijdrage niet toereikend. Vandaar de Stichting Vrienden. Die beoogt via donaties van mensen die het belang van mooie harmoniemuziek onderschrijven, de buffer te bieden die beide orkesten nodig hebben om optimaal te kunnen blijven presteren.

Onderschrijft u dit belang en wilt u er mede voor zorgen dat l’Echo des Montagnes in financieel opzicht gezond blijft?

Bedrag