“Muziek drukt dat uit wat niet gezegd kan worden,
maar waarover niet gezwegen kan worden.”

(Victor Hugo)

Jubileumjaar 2017 – 2018

Het jaar 2017-2018 is voor harmonieorkest L’Echo des Montagnes is in alle opzichten een
mooi jaar geweest. In dat jaar werd het 150-jarig bestaan gevierd. Diverse concerten, met als
hoogtepunt het Jubileumconcert op zondag 22 april 2018 in de Concertzaal in Tilburg,
alsmede een knallend eindfeest hebben er voor gezorgd dat zowel de leden van het orkest
zelf als ook de Vrienden van L’Echo met veel genoegen op dat jaar kunnen terugkijken.
Als Vrienden hebben wij op verschillende manieren aan dat succes een bijdrage mogen
leveren. Een aantal Vrienden heeft dat gedaan door een extra financiële bijdrage, anderen
hebben in materiële zin hulp geboden, zoals bij de organisatie van het Jubileumconcert.
Daarnaast hebben wij het als Stichting Vrienden mogelijk gemaakt dat Het Jubileumboek,
dat is geschreven door de secretaris van onze Stichting, gratis aan de leden van het orkest
kon worden aangeboden. Al met al een fantastisch jaar waaraan we, mede dankzij de steun
van onze donateurs, mooie herinneringen bewaren. Om ook in de toekomst dit fantastische
orkest te blijven steunen, zullen wij de hulp van onze donateurs hard nodig blijven hebben.
Wij rekenen op uw steun.

De Vrienden van L’Echo

Muziek is een belangrijk onderdeel van ons leven. We krijgen er allemaal al op jonge leeftijd mee te maken. Muziek zit verweven in onze opvoeding. Of, zoals Aristoteles ooit eens zei: “Muziek dient tot verstrooiing, tot opvoeding, tot aansporing van geest en hart en tot de bevrijding van de hartstochten van de ziel.” Taalbarrières spelen bij muziek geen rol. Overal ter wereld speelt men met dezelfde instrumenten dezelfde melodieën. Daarom geeft muziek ons ook een kijkje in de aard van een volk: “Wilt u weten of een land goed geregeerd wordt en goed van zeden is? Luister dan naar zijn muziek.” (Confucius, denker en sociaal filosoof uit het oude China).
Kortom, muziek is een essentieel bestanddeel van ons bestaan. Maar het maken van goede muziek is ook kostbaar. Er moeten instrumenten en uniformen worden aangeschaft, er moet ruimte worden gehuurd waar kan worden gerepeteerd, er moet vervoer en verblijf worden geregeld als een orkest op tournee of naar een concours gaat, etc. De leden van l’Echo des Montagnes dragen zelf een belangrijk deel van die kosten. Maar voor bijzondere dingen of voor tegenvallers is die bijdrage niet toereikend. Vandaar de Stichting Vrienden. Die beoogt via donaties van mensen die het belang van mooie harmoniemuziek onderschrijven, de buffer te bieden die het orkest nodig heeft om optimaal te kunnen blijven presteren. Onderschrijft u dit belang en wilt u er mede voor zorgen dat l’Echo des Montagnes in financieel opzicht gezond blijft, wordt dan Vriend.

Word Vriend van L’Echo

captcha