De Vrieden van L’Echo

Muziek is een belangrijk onderdeel van ons leven. We krijgen er allemaal al op jonge leeftijd mee te maken. Muziek zit verweven in onze opvoeding. Of, zoals Aristoteles ooit eens zei: “Muziek dient tot verstrooiing, tot opvoeding, tot aansporing van geest en hart en tot de bevrijding van de hartstochten van de ziel.” Taalbarrières spelen bij muziek geen rol. Overal ter wereld speelt men met dezelfde instrumenten dezelfde melodieën. Daarom geeft muziek ons ook een kijkje in de aard van een volk: “Wilt u weten of een land goed geregeerd wordt en goed van zeden is? Luister dan naar zijn muziek.” (Confucius, denker en sociaal filosoof uit het oude China).
Kortom, muziek is een essentieel bestanddeel van ons bestaan. Maar het maken van goede muziek is ook kostbaar. Er moeten instrumenten en uniformen worden aangeschaft, er moet ruimte worden gehuurd waar kan worden gerepeteerd, er moet vervoer en verblijf worden geregeld als een orkest op tournee of naar een concours gaat, etc. De leden van l’Echo des Montagnes dragen zelf een belangrijk deel van die kosten. Maar voor bijzondere dingen of voor tegenvallers is die bijdrage niet toereikend. Vandaar de Stichting Vrienden. Die beoogt via donaties van mensen die het belang van mooie harmoniemuziek onderschrijven, de buffer te bieden die het orkest nodig heeft om optimaal te kunnen blijven presteren. Onderschrijft u dit belang en wilt u er mede voor zorgen dat l’Echo des Montagnes in financieel opzicht gezond blijft, wordt dan Vriend.

Het bestuur

Foto door Ramon Wolkenfelt
Functie
Voorzitter Anne Hulshof-Peters
Secretaris Rob Bogaert
Penningmeester Peter Hulshof
Overige leden Ellen Zebregs en René Vrieling